2018.10.16 Łódź

Sara Chrulenko

Politechnika Fashion Show 2018

Sara Chrulenko 1

(1)

Sara Chrulenko 2

(2)

Sara Chrulenko 3

(3)

Sara Chrulenko 4

(4)

Sara Chrulenko 5

(5)

Sara Chrulenko 6

(6)

Sara Chrulenko 7

(7)

Sara Chrulenko 8

(8)

Sara Chrulenko 9

(9)

Sara Chrulenko 10

(10)

Sara Chrulenko 11

(11)