2015.11.14 Łódź

Malgrau

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2016 - Spring-Summer 2016
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Malgrau 1

(1)

Malgrau 2

(2)

Malgrau 3

(3)

Malgrau 4

(4)

Malgrau 5

(5)

Malgrau 6

(6)

Malgrau 7

(7)

Malgrau 8

(8)

Malgrau 9

(9)

Malgrau 10

(10)

Malgrau 11

(11)

Malgrau 12

(12)

Malgrau 13

(13)

Malgrau 14

(14)

Malgrau 15

(15)

Malgrau 16

(16)

Malgrau 17

(17)

Malgrau 18

(18)

Malgrau 19

(19)

Malgrau 20

(20)

Malgrau 21

(21)

Malgrau 22

(22)

Malgrau 23

(23)

Malgrau 24

(24)

Malgrau 25

(25)

Malgrau 26

(26)

Malgrau 27

(27)

Malgrau 28

(28)

Malgrau 29

(29)

Malgrau 30

(30)

Malgrau 31

(31)

Malgrau 32

(32)

Malgrau 33

(33)

Malgrau 34

(34)

Malgrau 35

(35)

Malgrau 36

(36)

Malgrau 37

(37)

Malgrau 38

(38)

Malgrau 39

(39)

Malgrau 40

(40)

Malgrau 41

(41)

Malgrau 42

(42)

Malgrau 43

(43)

Malgrau 44

(44)

Malgrau 45

(45)

Malgrau 46

(46)

Malgrau 47

(47)

Malgrau 48

(48)

Malgrau 49

(49)

Malgrau 50

(50)

Malgrau 51

(51)

Malgrau 52

(52)

Malgrau 53

(53)

Malgrau 54

(54)

Malgrau 55

(55)

Malgrau 56

(56)