2015.11.14 Łódź

La Roue

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2016 - Spring-Summer 2016
Aleja Projektantów - Designer Avenue

La Roue 1

(1)

La Roue 2

(2)

La Roue 3

(3)

La Roue 4

(4)

La Roue 5

(5)

La Roue 6

(6)

La Roue 7

(7)

La Roue 8

(8)

La Roue 9

(9)

La Roue 10

(10)

La Roue 11

(11)

La Roue 12

(12)

La Roue 13

(13)

La Roue 14

(14)

La Roue 15

(15)

La Roue 16

(16)

La Roue 17

(17)

La Roue 18

(18)

La Roue 19

(19)

La Roue 20

(20)

La Roue 21

(21)