2014.10.25 Łódź

Baiba Ladiga

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Off Out Of Schedule

Baiba Ladiga 1

(1)

Baiba Ladiga 2

(2)

Baiba Ladiga 3

(3)

Baiba Ladiga 4

(4)

Baiba Ladiga 5

(5)

Baiba Ladiga 6

(6)

Baiba Ladiga 7

(7)

Baiba Ladiga 8

(8)

Baiba Ladiga 9

(9)

Baiba Ladiga 10

(10)

Baiba Ladiga 11

(11)

Baiba Ladiga 12

(12)

Baiba Ladiga 13

(13)

Baiba Ladiga 14

(14)

Baiba Ladiga 15

(15)

Baiba Ladiga 16

(16)

Baiba Ladiga 17

(17)

Baiba Ladiga 18

(18)

Baiba Ladiga 19

(19)