2014.10.25 Łódź

Nenukko

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Nenukko 1

(1)

Nenukko 2

(2)

Nenukko 3

(3)

Nenukko 4

(4)

Nenukko 5

(5)

Nenukko 6

(6)

Nenukko 7

(7)

Nenukko 8

(8)

Nenukko 9

(9)

Nenukko 10

(10)

Nenukko 11

(11)

Nenukko 12

(12)

Nenukko 13

(13)

Nenukko 14

(14)

Nenukko 15

(15)

Nenukko 16

(16)

Nenukko 17

(17)

Nenukko 18

(18)

Nenukko 19

(19)

Nenukko 20

(20)

Nenukko 21

(21)

Nenukko 22

(22)

Nenukko 23

(23)

Nenukko 24

(24)

Nenukko 25

(25)

Nenukko 26

(26)

Nenukko 27

(27)

Nenukko 28

(28)

Nenukko 29

(29)