2014.10.25 Łódź

Aga Pou

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Aga Pou 1

(1)

Aga Pou 2

(2)

Aga Pou 3

(3)

Aga Pou 4

(4)

Aga Pou 5

(5)

Aga Pou 6

(6)

Aga Pou 7

(7)

Aga Pou 8

(8)

Aga Pou 9

(9)

Aga Pou 10

(10)

Aga Pou 11

(11)

Aga Pou 12

(12)

Aga Pou 13

(13)

Aga Pou 14

(14)

Aga Pou 15

(15)

Aga Pou 16

(16)

Aga Pou 17

(17)

Aga Pou 18

(18)

Aga Pou 19

(19)

Aga Pou 20

(20)

Aga Pou 21

(21)

Aga Pou 22

(22)

Aga Pou 23

(23)

Aga Pou 24

(24)