2014.10.24 Łódź

Natasha Pavluchenko

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Natasha Pavluchenko 1

(1)

Natasha Pavluchenko 2

(2)

Natasha Pavluchenko 3

(3)

Natasha Pavluchenko 4

(4)

Natasha Pavluchenko 5

(5)

Natasha Pavluchenko 6

(6)

Natasha Pavluchenko 7

(7)

Natasha Pavluchenko 8

(8)

Natasha Pavluchenko 9

(9)

Natasha Pavluchenko 10

(10)

Natasha Pavluchenko 11

(11)

Natasha Pavluchenko 12

(12)

Natasha Pavluchenko 13

(13)

Natasha Pavluchenko 14

(14)

Natasha Pavluchenko 15

(15)

Natasha Pavluchenko 16

(16)

Natasha Pavluchenko 17

(17)

Natasha Pavluchenko 18

(18)

Natasha Pavluchenko 19

(19)

Natasha Pavluchenko 20

(20)

Natasha Pavluchenko 21

(21)

Natasha Pavluchenko 22

(22)

Natasha Pavluchenko 23

(23)

Natasha Pavluchenko 24

(24)

Natasha Pavluchenko 25

(25)

Natasha Pavluchenko 26

(26)

Natasha Pavluchenko 27

(27)