2014.10.24 Łódź

Nanko

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Nanko 1

(1)

Nanko 2

(2)

Nanko 3

(3)

Nanko 4

(4)

Nanko 5

(5)

Nanko 6

(6)

Nanko 7

(7)

Nanko 8

(8)

Nanko 9

(9)

Nanko 10

(10)

Nanko 11

(11)

Nanko 12

(12)

Nanko 13

(13)

Nanko 14

(14)

Nanko 15

(15)

Nanko 16

(16)

Nanko 17

(17)

Nanko 18

(18)