2014.10.23 Łódź

Nuno Gama

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Nuno Gama 1

(1)

Nuno Gama 2

(2)

Nuno Gama 3

(3)

Nuno Gama 4

(4)

Nuno Gama 5

(5)

Nuno Gama 6

(6)

Nuno Gama 7

(7)

Nuno Gama 8

(8)

Nuno Gama 9

(9)

Nuno Gama 10

(10)

Nuno Gama 11

(11)

Nuno Gama 12

(12)

Nuno Gama 13

(13)

Nuno Gama 14

(14)

Nuno Gama 15

(15)

Nuno Gama 16

(16)

Nuno Gama 17

(17)

Nuno Gama 18

(18)

Nuno Gama 19

(19)

Nuno Gama 20

(20)

Nuno Gama 21

(21)

Nuno Gama 22

(22)

Nuno Gama 23

(23)

Nuno Gama 24

(24)

Nuno Gama 25

(25)

Nuno Gama 26

(26)

Nuno Gama 27

(27)

Nuno Gama 28

(28)

Nuno Gama 29

(29)

Nuno Gama 30

(30)

Nuno Gama 31

(31)