2014.10.23 Łódź

Confashion

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2015 - Spring-Summer 2015
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Confashion 1

(1)

Confashion 2

(2)

Confashion 3

(3)

Confashion 4

(4)

Confashion 5

(5)

Confashion 6

(6)

Confashion 7

(7)

Confashion 8

(8)

Confashion 9

(9)

Confashion 10

(10)

Confashion 11

(11)

Confashion 12

(12)

Confashion 13

(13)

Confashion 14

(14)

Confashion 15

(15)

Confashion 16

(16)

Confashion 17

(17)

Confashion 18

(18)

Confashion 19

(19)

Confashion 20

(20)

Confashion 21

(21)

Confashion 22

(22)

Confashion 23

(23)

Confashion 24

(24)

Confashion 25

(25)

Confashion 26

(26)

Confashion 27

(27)

Confashion 28

(28)

Confashion 29

(29)

Confashion 30

(30)

Confashion 31

(31)