2012.10.26 Łódź

Olga Mieloszyk

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2013 - Spring-Summer 2013
Off Out Of Schedule

Olga Mieloszyk 1

(1)

Olga Mieloszyk 2

(2)

Olga Mieloszyk 3

(3)

Olga Mieloszyk 4

(4)

Olga Mieloszyk 5

(5)

Olga Mieloszyk 6

(6)

Olga Mieloszyk 7

(7)

Olga Mieloszyk 8

(8)

Olga Mieloszyk 9

(9)

Olga Mieloszyk 10

(10)

Olga Mieloszyk 11

(11)

Olga Mieloszyk 12

(12)

Olga Mieloszyk 13

(13)

Olga Mieloszyk 14

(14)

Olga Mieloszyk 15

(15)

Olga Mieloszyk 16

(16)