2012.10.25 Łódź

Jankowska & Tomaszewski

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2013 - Spring-Summer 2013
Off Out Of Schedule

Jankowska & Tomaszewski 1

(1)

Jankowska & Tomaszewski 2

(2)

Jankowska & Tomaszewski 3

(3)

Jankowska & Tomaszewski 4

(4)

Jankowska & Tomaszewski 5

(5)

Jankowska & Tomaszewski 6

(6)

Jankowska & Tomaszewski 7

(7)

Jankowska & Tomaszewski 8

(8)

Jankowska & Tomaszewski 9

(9)

Jankowska & Tomaszewski 10

(10)

Jankowska & Tomaszewski 11

(11)