2011.06.11 Sopot

Silaresis Fashion Show - Geometria

Sopot Fashion Days 2011

Silaresis Fashion Show - Geometria 1

(1)

Silaresis Fashion Show - Geometria 2

(2)

Silaresis Fashion Show - Geometria 3

(3)

Silaresis Fashion Show - Geometria 4

(4)

Silaresis Fashion Show - Geometria 5

(5)

Silaresis Fashion Show - Geometria 6

(6)